Szolgálók és gyülekezeti felelősök

Gyülekezeti körzetünk lelkésze:

Kurdi Zoltán

        Kurdi Zoltán 

Nyugdíjas lelkész:

    Sztupkai Mihály 

Gyülekezetünk laikus előljárója:

portré

Szuhánszki Csilla – Gyermek munkáért felelős  Gyülekezeti küldött 

A vezetőség tagjai:

Dr. Thaly Gedeon

Pénztáros

Schauermann Henrik Pénztáros 

Szili József – Gyülekezeti küldött h. 

Laikus igehirdetők:

"dr.Thalyné Kurdi Éva"

Dr. Thalyné Kurdi Éva

Schauermann Tamás 

Egyéb munkaterületekért felelősök:

Szuhánszki János Hajléktalan misszió 

Sztupkainé Pál Zsuzsanna – Női munka felelőse

Schauermann Henrikné – Honlap és Hírlevél szerkesztője