Hidasi gyülekezet történet

A Metodista Egyházi munka kialakulása Hidason

 

Hidason a Metodista Egyház tevékenysége 1946-ban kezdődött, Löbel János lelkész szolgálata által. Helyileg a mostani metodista imaházban (Hidas Petőfi u 9.), amely korábban – az 1 fő kivételével – teljes létszámban Németországba kitelepített németajkú baptista gyülekezet otthona volt. Az akkori németajkú lakósság nagy anyagi és lelki nyomorúságban élt. Szinte minden család megcsonkult. Szeretteik a háborúban meghaltak, eltűntek, fogságba estek, vagy málenkij robotra hurcolták a Szovjetunióba. Házukat, vagyonukat elvették, földönfutóvá váltak saját hazájukban. Anyaegyházukban -, ahol vigaszt kerestek – csak magyar nyelven hallhatták az igehirdetést, amit sokan nem is értettek.

Így egyesek a metodista istentiszteletekre kezdtek járni, ahol anyanyelvükön hirdették az élő igét. Többen megtértek és csatlakoztak a Metodista Egyházhoz. Az istentiszteletet rendszeresen látogatók létszáma 25-30 főre növekedett.

A hidasi gyülekezet ma a pécsi körzethez tartozó néhány fős közösség. Létszámát 2 kitelepítés, és a fiatalok elköltözése zsugorította ilyen mértékűre. Az új emberek elérését csökkentette az a körülmény is, hogy az igehirdetés több, mint 15 évig csak német nyelven folyt.