Gyülekezetünk története 2005-től napjainkig

2005. nyarán fogadhattuk Gyurkó Józsefet családjával együtt, akit szeptember 11-én Csernák István szuperintendens iktatott be pécsi körzeti szolgálatába

2007. április 15-én Dr. Patrick Streiff püspök látogatása a gyülekezetben

2007. júniusban a gyülekezeti Hírlevelünk új formában jelenik meg, 12, majd 16 oldalra bővült, és az eddigi fénymásolat helyett nyomtatásban vehetjük kezünkbe.

2009. április 27-29-ig amerikai vendégeink voltak Virginiából a gyülekezetben: Hidason és Pécsett. A csoportot Jack Martin virginiai szuperintendens vezette. Céljuk az volt, hogy megismerjék az itteni helyzetet, mert segítő kapcsolatot akarnak kiépíteni a magyarországi metodista gyülekezetekkel.

2009. augusztusi Hírlevelünkben szerepel, hogy megújult a gyülekezeti honlapunk: melyen Hírlevelünk és egyéb információk olvashatók, valamint fényképek találhatók rajta.

 

 2010 június 14-24-ig El Pasoból amerikai testvérek látogattak meg, hogy ittlétük alatt a gyülekezeti termünket felújítsák. A 11 fős csoportot Mary White vezette. Az amerikai testvérek lelkesen dolgoztak, a magyar és amerikai testvérek között bensőséges kapcsolatok alakultak. Gyülekezetünk nőtagjai készítették el naponta a finom ebédet és vacsorát. Nagyon sokat jelentett ez a közös együtt munkálkodás. (Részletesebb beszámoló található a gyülekezeti Hírlevelünk 2010. augusztusi számában.)

 2011. januári elől járói megbeszélésen elhatározásra kerül, hogy lelkészünket az istentisztelet levezetésében liturgus segíti.

 2011. évtől kezdve minden év pünkösd hétfőjén a hidasi testvérekkel együtt töltöttük el a napot Hidason.

 2012. februártól a gyülekezeti Hírlevelünk 20 oldalasra bővült, és elő- és hátlapját színes képek díszítik.

 2012. márciusában voltunk először a TÁMASZ alapítvány hajléktalanokat ápoló szállóján. Azóta minden hónap utolsó szombatján testvéreink (minden alkalommal más) 15-17 főre ebédet készítenek az ott lévő férfiaknak. Ebéd előtt kis áhítat formájában lelkészünk szól hozzájuk, majd a kísérő testvérekkel együtt beszélgetünk a lábadozó lakóival. Karácsonykor kis csomaggal szerzünk nekik örömet.

 2012. április 9-10. Az Évi Konferencia előtt Dr. Patrick Streiff püspök feleségével együtt látogatást tett Pécsett. Szeretetvendégség keretében találkozott a gyülekezettel is.

 2012. május 26-án (második alkalommal) „Szomszédünnep” keretében ismerkedünk a gyülekezeti imaház szomszédjaival. Érdeklődéssel jönnek be a gyülekezeti házunkba is.

 2013. június 24-én El Paso-i testvérek látogatták meg ismét gyülekezetünket.

 2013. szeptember 26-29. Az Országos női találkozót Pécsett rendezte meg a Női bizottság. Az evangélikus templom melletti gyülekezeti teremben kaptunk helyet.

 2014. júniusában ismét meglátogatnak az El Paso-i testvérek.

 2015. június 14-én Hidason, 28.-án Pécsett Gyurkó József nyugdíjba vonuló lelkészünk és felesége Katika búcsúzott a gyülekezettől utolsó istentiszteletükön.

2015. augusztus 2-án új lelkészünket köszönthettük, Kurdi Zoltánt és családját. Szeptember 19.-én Csernák István szuperintendens beiktatta új szolgálati helyére Kurdi Zoltán lelkészt.

2015. ősztől a bicsérdi házi bibliaóra megszűnt (a faluból egy testvér jár be Pécsre istentiszteletekre)

Új szolgálati terület kezdődött, minden héten  a pszichiátriai betegek számára bibliai beszélgetésre lett lehetőség a POTE Pszichiátriai Klinikáján.

2016. március 11-16. Országos ifjúsági csendesnapok voltak Pécsett.

2017-es évben kezdődött Drávaszabolcson is bibliaóra hetente.

2017. júliusban köszöntöttük Sztupkai Mihályt és Zsuzsikát, akik 25 év után fárasztó szolgálatukból visszavonulva költöztek vissza Pécsre. Sztupkai Mihály 1979.1992-ig volt a körzet lelkésze.

2017. nyarán a hidasi kápolnát felújítottuk.

2019. februárjától megújult gyülekezeti honlapunk van. Címe: http://pecsimetodista.hu

Összeállította Schauermann Henrikné