Gyülekezetünk története 2005-től napjainkig

2005. nyarán fogadhattuk Gyurkó Józsefet családjával együtt, akit szeptember 11-én Csernák István szuperintendens iktatott be pécsi körzeti szolgálatába

2007. április 15-én Dr. Patrick Streiff püspök látogatása a gyülekezetben

2007. júniusban a gyülekezeti Hírlevelünk új formában jelenik meg, 12, majd 16 oldalra bővült, és az eddigi fénymásolat helyett nyomtatásban vehetjük kezünkbe.

2009. április 27-29-ig amerikai vendégeink voltak Virginiából a gyülekezetben: Hidason és Pécsett. A csoportot Jack Martin virginiai szuperintendens vezette. Céljuk az volt, hogy megismerjék az itteni helyzetet, mert segítő kapcsolatot akarnak kiépíteni a magyarországi metodista gyülekezetekkel.

2009. augusztusi Hírlevelünkben szerepel, hogy megújult a gyülekezeti honlapunk: melyen Hírlevelünk és egyéb információk olvashatók, valamint fényképek találhatók rajta.

  2010 június 14-24-ig El Pasoból amerikai testvérek látogattak meg, hogy ittlétük alatt a gyülekezeti termünket felújítsák. A 11 fős csoportot Mary White vezette. Az amerikai testvérek lelkesen dolgoztak, a magyar és amerikai testvérek között bensőséges kapcsolatok alakultak. Gyülekezetünk nőtagjai készítették el naponta a finom ebédet és vacsorát. Nagyon sokat jelentett ez a közös együtt munkálkodás. (Részletesebb beszámoló található a gyülekezeti Hírlevelünk 2010. augusztusi számában.)

 2011. januári elől járói megbeszélésen elhatározásra kerül, hogy lelkészünket az istentisztelet levezetésében liturgus segíti.

 2011. évtől kezdve minden év pünkösd hétfőjén a hidasi testvérekkel együtt töltöttük el a napot Hidason.

 2012. februártól a gyülekezeti Hírlevelünk 20 oldalasra bővült, és elő- és hátlapját színes képek díszítik.

 2012. márciusában voltunk először a TÁMASZ alapítvány hajléktalanokat ápoló szállóján. Azóta minden hónap utolsó szombatján testvéreink (minden alkalommal más) 15-17 főre ebédet készítenek az ott lévő férfiaknak. Ebéd előtt kis áhítat formájában lelkészünk szól hozzájuk, majd a kísérő testvérekkel együtt beszélgetünk a lábadozó lakóival. Karácsonykor kis csomaggal szerzünk nekik örömet.

 2012. április 9-10. Az Évi Konferencia előtt Dr. Patrick Streiff püspök feleségével együtt látogatást tett Pécsett. Szeretetvendégség keretében találkozott a gyülekezettel is.

 2012. május 26-án (második alkalommal) „Szomszédünnep” keretében ismerkedünk a gyülekezeti imaház szomszédjaival. Érdeklődéssel jönnek be a gyülekezeti házunkba is.

 2013. június 24-én El Paso-i testvérek látogatták meg ismét gyülekezetünket.

 2013. szeptember 26-29. Az Országos női találkozót Pécsett rendezte meg a Női bizottság. Az evangélikus templom melletti gyülekezeti teremben kaptunk helyet.

 2014. júniusában ismét meglátogatnak az El Paso-i testvérek.

 2015. június 14-én Hidason, 28.-án Pécsett Gyurkó József nyugdíjba vonuló lelkészünk és felesége Katika búcsúzott a gyülekezettől utolsó istentiszteletükön.

2015. augusztus 2-án új lelkészünket köszönthettük, Kurdi Zoltánt és családját. Szeptember 19.-én Csernák István szuperintendens beiktatta új szolgálati helyére Kurdi Zoltán lelkészt.

2015. ősztől a bicsérdi házi bibliaóra megszűnt (a faluból egy testvér jár be Pécsre istentiszteletekre)

Új szolgálati terület kezdődött, minden héten  a pszichiátriai betegek számára bibliai beszélgetésre lett lehetőség a POTE Pszichiátriai Klinikáján.

2016. március 11-16. Országos ifjúsági csendesnapok voltak Pécsett.

2017-es évben kezdődött Drávaszabolcson is bibliaóra hetente.

2017. júliusban köszöntöttük Sztupkai Mihályt és Zsuzsikát, akik 25 év után fárasztó szolgálatukból visszavonulva költöztek vissza Pécsre. Sztupkai Mihály 1979-1992-ig volt a körzet lelkésze.

2017. nyarán a hidasi kápolnát felújítottuk.

2017. október 15-én aratási hálaünnepünk volt Pécsett.

 

Szolgálatot Csernák István, nyugalmazott szuperintendens végezte.

 

2018. január 21. Lelkészfeleségek köszöntése.

Köszönjük Kurdi Zoltánné Erikának és Sztupkai Mihályné Zsuzsának szolgálataikat gyülekezetünkben és férjük támogatását.

 

2018. október 14-én aratási hálaünnepünk volt, melyet szeretetvendégség követte. (Fényképek oldalon több kép is látható!)

2019. februárjától megújult gyülekezeti honlapunk van. Címe: http://pecsimetodista.hu

2019. április 21. Két testvérünket keresztelte meg és vette fel hitvalló tagnak lelkészünk Kurdi Zoltán.

2019. május 26. Gyülekezeti nap volt Hidason.

2019. június 16-án Tagfelvétel volt a gyülekezetben, két testvér lett a közösség tagja.

2019. október 20. Aratási hálaünnep volt gyülekezetünkben, vendég igehirdető Gyurkó József volt.

2019. december 22-én  l karácsonyi játszóház volt a gyülekezetben, melyen hat gyermek vett részt. Sztupkai házaspár vezetett az együttlétet a gyerekekkel.. 

2019. december 31. Szilveszterkor szeretetvendégséggel zártuk az évet.

2020. január 26-án Tagfelvétel a gyülekezetünkben – Búcsúztunk Juliától és Jannottól – Köszöntöttük a lelkészfeleségeket

2020. február19-én, a Házasság hete alkalmából gyülekezetünkben megáldották az ezt kérő házaspárokat.

 

 

 

 

 

2020. november 15-én. Aratási hálaünnep volt Pécsett, vendégigehirdető Hecker Márton.

 

 

 

 

 

 

2021. október 3. Hidasi gyülekezet fennállásának 75. évfordulója – Aratási hálaünnep (Fényképek a honlap fotói között)

2021. október 19. Aratási hálaünnep Pécsett, vendégigehirdető Szuhánszki Tamás.

2021. december 12. Hidason adventi gyertyagyűjtás

2022. január 23. Lelkészfeleségek köszöntése. Köszönjük a szolgálatot.

2022. március 5. Körzeti Konferencia Pécsett

2022. május 15. Kurdi Zoltán és Sztupkai Mihály lelkészek megáldják Schauermann Henriket és Mártát 50. házassági évfordulójuk alkalmából

2022. augusztus 21. Hetesen regionális gyülekezeti találkozó

2022. október 2. Aratási hálaünnep Hidason, egyben búcsúzás Mühl Henriktől és Zsuzsitól

2022. október 30. Aratási hálaünnep. Vendéglelkész Sztupkai Kristóf

2023. január 22. Lelkészfeleségeket köszöntöttük

2023. május 28. Dr. Thaly Gedeon és Kurdi Éva 50. házassági évfordulója Francsics házaspár 40. házassági évfordulója

2023. május 28. Két testvér tagfelvétele a gyülekezetben

2023. július 23. Hidason volt a gyülekezet

2023. augusztus 20. Dunántúli regionális találkozó volt Döbröközön, melyen a gyülekezetből többen részt vettünk

2023. október 1. Aratási hálaünnep volt Pécsett

2023. év során megújult a gyülekezeti házunk, benne a gyülekezeti konyha és fürdőszoba

2023-as Évi Konferencián Dr. Stefan Zürcher püspök kihirdette a lelkészek szolgálati helyeit. Pécs vonatkozásában azt a döntést hozta, hogy a körzet felügyelőlelkésze Dr. Khaled A. László szuperintendens lesz, mert Kurdi Zoltán lelkészt Szolnokra helyezi át. A 2023-as év végéig mindkét gyülekezetben szolgál Kurdi Zoltán megosztva.

2023. december 31-én a délelőtti évbúcsúztató istentisztelet után a testvérek közös ebéden maradtak együtt.

 

 

 

 

 

Összeállította Schauermann Henrikné