A pécsi körzet története 1979-től 2005-ig

Hecker Ádám 1979-ben nyugdíjba vonult, ekkor Sztupkai Mihály lett a gyülekezet lelkipásztora.

1980-ban örvendetes változás áll be Hidason a gyerekmunkában, rendszeressé váltak a vasárnapi iskolás foglalkozások Pál Zsuzsa (Sztupkainé) vezetésével, ekkoriban Schäfer Emma is besegített. 1982-ben a pécsi gyerekórák is rendszeressé váltak. 1986-tól Szili Anna veszi át a hidasi gyerekekkel való foglalkozást, ekkoriban 10-20 gyermek vesz részt. 1987-től Pécsett kettévált a gyermekcsoport, a serdülőkkel Thalyné Kurdi Éva, a kisebb csoporttal pedig Szili Anna foglalkozik.

1989-ben Pécsett. (Khaled Laci, Thaly Lórád, Khaled Bandi, Sztupkai Gergő, Khaled Attila, Schauermann Péter és Dergez Péter)

1980-ban Hidason vannak Ifjúsági órák, 8-10 fővel. Pécsre 1982-ben helyeződik át a súlypont, majd az 1984-es körzeti jelentés szerint felváltva van Hidason és Pécsett ifjúsági óra, de alkalmanként előfordult, hogy Bicsérden, Bonyhádon, Berekalján vagy Baján tartották meg az együttlétet. Az 1990-es években a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség (MEKDSZ) egyetemi missziója révén több fiatal kerül a gyülekezetünkbe is.

Bicsérden 1981-ben több evangélizációs alkalomra került sor, ettől kezdve a bicsérdi házi-istentiszteleteken 20 fő körüli a résztvevők száma. Ez az aktivitás az 1990-es években is tart.

Pécsett 1984-ben alkalmanként női órákat tartunk, majd 1985-től rendszeressé, stabillá válik a fiatal asszonykör munkája, együttlétei, melyekre kéthetente kerül sor.

Az ökumenikus kapcsolatok a körzetben nagyon jók, különösen az 1989-ben a többi keresztény egyházzal közösen Pécsett megrendezett Taizei találkozó támasztja ezt alá. Gyülekezetünkből is több család adott szállást külföldi és magyar fiataloknak. A lelkészek az óta is kéthavonta találkoznak egymással.

Rendszeressé váltak a házasok találkozásai is, 4-5 házaspár kéthavonta Pécsett, Bonyhádon, vagy Baján látogatja meg egymást.

1987. nyarán a gyülekezeti ház vakolat felújítására és a tető javítására kerül sor, amely munkálatokban a gyülekezet is tevőlegesen részt vett. Ez utáni években a gyülekezeti házban lévő lakások felszabadulnak, felújítás után Pécsett tanuló keresztény diákoknak adtuk ki (hol egyiket, hol mindkettőt). Több zenét tanuló diák vállalt kántorkodást a gyülekezeti alkalmainkon, Ambrusz Éva 1984. szeptembertől kórust is vezetett. Az 1991-92-es körzeti konferenciai jelentésben szerepel, hogy a hidasi Löbel-házat és a pécsi egyik lakást horvát menekülteknek ajánlottuk fel, Pécsett ekkor fogadtuk be a Dudnik családot.

1989-ben volt első alkalommal vendégünk a florisdorfi gyülekezet képviseletében 4 házaspár: Schäfer, Zilka, Haid és Balás. Ez a kapcsolat megerősödött, egymás gyülekezeteit meglátogattuk.

1990. decemberben látogattuk meg első alkalommal a szabolcsfalusi öregotthon lakóit, énekeltünk nekik, karácsonyi ajándékkal leptük meg őket. Könyvtárukat evangéliumi könyvekkel és Bibliákkal bővítettük. Ezek az alkalmak aztán rendszeressé váltak. Nagyon örültek jövetelünknek.

A Thaly család Siklósra költözésével bővül a körzet, időszakonként Siklóson 1-1 istentiszteletet tartottunk a családnál.

Sztupkai Mihályt és családját ünnepség keretében búcsúztatja a körzet.

1992-es évi statisztikai adatok alapján ebben a körzetben 25 tag és próbatag, 23 egyházi gyermek (14 év alatt) és 58 látogató vett részt rendszeres istentiszteleti alkalmakon, ez összesen 106 személyt érintett (ez kétszer annyi, mint 21 évvel azelőtt).

1992-es Évi Konferencián Sztupkai Mihályt Miskolcra helyezték, Pécsre pedig Hecker Márton került.

Hecker Mártont beiktatásán a gyülekezet nevében Szili József köszönti.

Fiataljaink énekelnek az istentiszteleten

Évi több alkalommal folytattuk a látogatást a szabolcsfalusi öregotthon lakóinál, nagyon örültek nekünk. 1997. márciusban jelent meg az első hírlevél, amely azóta is  havonta készül. 1997-ben újra indul a házas-kör, kéthavonta találkozunk mindig más lakásán. 1998. áprilistól évi 2-3 alkalommal a Pécs TV 10-15 perces műsort sugároz a gyülekezet életéről, riportokat készítenek a gyülekezet tagjaival hitük megéléséről. A florisdorfi gyülekezettel folyamatos a kapcsolat, évente hol mi látogatunk hozzájuk, hol ők jönnek Pécsre.

„1998-ban Hidason hosszú gondolkodás és latolgatás után rászántuk magunkat arra, hogy megváljunk a számunkra nagyon kedves emlékeket őrző Löbel-háztól. Fenntartása gazdaságtalan, állaga folyamatosan romlik, kihasználtsága nem indokolja, hogy súlyos összegekkel tartsuk karban. Örülünk annak, hogy a bútorok egy része és a könyvek, festmények a Kiscelli utcai egyházközpontunkban új otthonra lelnek, ezzel a szellemi örökséget is kissé megőrizzük.” (Beszámoló a Pécsi Körzeti Konferenciájának az 1998-99-es konferenciai évről) – végül 2000-ben sikerült eladni a Löbel-házat.

2003. októbertől új szolgálati területtel bővült a körzet, Siklóson minden hónap 3. vasárnap délután metodista istentiszteletet tartunk a helyi evangélikus gyülekezet imateremben.

2005. április 26-30-ig a pécsi körzetben volt az Évi Konferencia a bicsérdi faluházban. Az ünnepi istentiszteletre Pécsett a Baptista templomban (Bokor u 52.) került sor, ahol megemlékeztünk a Budapest Felsőerdősori gyülekezet 100 éves fennállásáról, búcsúztattuk a gyülekezeti lelkészi szolgálatból nyugdíjba vonuló Dr. Hecker Frigyest, és itt került sor Kurdi Zoltán diakónus lelkésszé szentelésére is.

2005. június 26-án búcsúztunk el Hecker Mártontól és családjától, akiket az Évi Konferencia Nyíregyházára helyezett, és fogadhattuk Gyurkó Józsefet családjával együtt.

Szili Anna – Schauermann Henrikné