P1020383Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték  Mühl Anna testvérünket, a hidasi gyülekezetünk tagját,  hogy 2009. szeptember 28-án, 64. életévében, az Úr váratlan hirtelenséggel hazahívta. Halálát eddig fel nem ismert betegségének akuttá válása okozta.

Fájó szívvel, de azzal a szilárd meggyőződéssel vesszük tudomásul Isten vezetését, hogy ő mindnyájunkat, így Anna testvérünket is, kegyelmes szeretetével vesz körül, még a halál árnyékának völgyében is.

Testvérünk, Anna örömteli szeretetben szolgáló lénye nagy űrt hagy maga után a hidasi és pécsi gyülekezetben. Hálásak vagyunk Istennek, hogy testvéri közösségben élhettünk vele, és örülhettünk sokrétű szeretetteljes szolgálatának.

P1020464A hidasi ravatalozóban 2009. október 2.-án vett tőle búcsút a család, a gyülekezet és a község lakói. Gyurkó József gyülekezeti lelkész emlékezett meg Anna szolgálatkész életéről,  és  igét hirdetett a 2Tim. 4.7-8 alapján:

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet P1020486megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.”

Egyházunk fiataljainak képviselői  énekkel búcsúztak Annától:  „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy…”. Több felekezetből résztvevő testvérek énekekkel kísérték  a szertartást. A sírnál Sztupkai Mihály lelkész mondott biztató szavakat, majd Borús Mária református lelkésznő is megemlékezett arról, hogy Anna életének a tisztasága, hite és szeretete példa volt számára .

Kérjük az Úr vigasztalását szerettei számára is!

Őszinte együttérzéssel :           a Pécs – Hidasi körzet tagjai