Május 12-15-ig a szekszárdi gyülekezet látta vendégül egyházunk 78. Évi Konferenciáját.

A nyitó istentiszteleten az evangélikus templomban Dr. Patrick Streiff püspök hirdetett igét egyházunk 2010. évi jeligéjéről: „Valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel.” (I. Timótheus 6:6)

Csütörtökön, pénteken és szombaton beszámolók hangzottak el egyházunk elmúlt évi munkájáról az egyes munkaterületekért felelős bizottságok jelentése formájában. (Ezek a jelentések gyülekezetünk lelkészénél hozzáférhetők.)

A csütörtök reggeli ülés Csernák István szuperintendensi jelentésével kezdődött. „A gyülekezetek szolgálatának áttekintése” címszó alatt idézett a tavaszi szuperintendensi találkozón Hans Växby eurázsiai püspök Baselben elhangzott előadásából, amelyben a kerületében munkálkodó gyülekezetek törekvéséről beszélt. Utalt az egyházrend egyik fontos passzusára: „Az Évi Konferencia rendeltetése embereket Jézus Krisztus tanítványaivá tenni, a gyülekezeteket alkalmassá téve a misszióra és szolgálati kapcsolatokat biztosítva a helyi gyülekezetek határain kívül is, mindezt az Isten dicsőségére, hogy a világ megváltozzon.” (ER 601.c.) Három fontos kérdést ajánlott a püspök, amin érdemes elgondolkodnunk nekünk is:

–          Miért van szükségük az embereknek Jézus Krisztusra?

–          Miért van szükségük az embereknek az egyházra?

–          Miért van szükségük az embereknek a mi egyházunkra?

Javaslom, hogy szembesüljünk ezekkel, a kérdésekkel gyülekezeteinkben, és erősítsük ezt a gondolatot, hogy szükségük van az embereknek a mi egyházunkra ott, azon a helyen, ahol élünk.

A Konferencián megválasztották az egyes munkaterületekért felelős munkabizottságok tagjait, akik az egyházunkban folyó munkát az elkövetkezendő 4 évben irányítani fogják. Körzetünkből:

a Missziós Bizottságba Kőszegi Lászlót,

a Gyermekmunka Bizottság Tini-munkáért felelősei közé Kovács Róbertné Csillát,

az Ifjúsági Bizottságba Gyurkó Donátot,

a Média Bizottságba Szuhánszki Jánost,

a Felszenteltek Bizottságának laikus tagjaként id. Schauermann Henriket,

a Köszönő Bizottságba és a Fellebbezési Bizottságba Gyurkó József lelkészünket választották meg.

Péntek este volt az ünnepélyes záró istentisztelet, ahol ismét püspökünk hirdette az igét János. 14:6 alapján: ”Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

Az istentisztelet második felében Khaled A. László kapott megbízást próbaidős lelkészi szolgálatra a szolnoki gyülekezetben, majd előadást tartott a 100 éve megjelent „Békeharang” című újságról, mely egyházunk első lapja volt.

Szombaton az utolsó jelentés elhangzása után dr.Patrick Streiff püspök felolvasta a lelkészek szolgálati beosztását: változás annyiban történt, hogy Dombóvárra Hajdúné Csernák Erzsébet kerül, Budapest Felsőerdősor utcai gyülekezet vezetésével fél munkaidőbenl Jávor Ferenc laikus testvérünket bízta meg. Szabó Andortól nyugdíjba vonulása miatt búcsúztunk, Lakatos Lilla nyáron Strasbourgba költözik, ahol diakonissza szolgálatot fog végezni. Hecker Róbert Szolnokon a Kornéliusz Háza Missziós Egyesületben végez egyházon kívüli missziós munkát.