Az FMIE (Európai Missziós Alap) szerepe az európai metodista egyházakban

A Pécsi Körzetben ez év június 13-án gyűjtést rendezünk az Európai Metodista Alap (FOND) részére.

Az alábbiakban röviden ismertetjük a FOND célját és működését, valamint a FOND és a Magyarországi Metodista Egyház kapcsolatát.

A címben szereplő missiós alap (általunk röviden FOND-nak nevezve) Az Európai Missziós Egyházak pénzalapja, amely az Európában folyó missziót szolgáló hitéleti és szociális tevékenység támogatására jött létre. Az alapba a nyugati „tehetősebb” metodista egyházak a befizetők, a kedvezményezettek pedig legnagyobb részt a volt szocialista országok, így évek óta a Magyarországi Metodista Egyház is. Néhány éve merült fel az Évi Konferencián az a gondolat, hogy erőnkhöz mérten mi is vállaljunk részt az alap pénzeszközeinek összegyűjtésében. Ezt tegyük úgy, hogy évről évre jelentősen többet kapunk, mint amit befizetünk.

2009-ben 177 000.- Ft-ot fizettünk be (ehhez a pécsi körzet 15 000.- Ft-tal járult hozzá) és 3.56 millió Ft támogatást kaptunk. A támogatást pályázat útján lehet elérni. A pályázati témákat az Egyháztanács állítja össze, és továbbítja a FOND részére, ahogy egy ezzel foglalkozó Európa színtű zsűri választja ki a támogatandó témákat (projekteket), és rendeli hozzá a támogatás összegét.

2009-ben a következő témákban kaptunk támogatást:

  • Teológiai képzés
  • Családi tábor Tiszaliget
  • Gyermek- és tini-táborok
  • Roma misszió