Kedves Rendelkező!   –   SZJA 1 + 1 %

Köszönjük az elmúlt évi szja 1+1% felajánlásokat, melyben a Magyarországi Metodista Egyház (682 fő – 4.625.408,-Ft), illetve a Márta Mária Alapítvány (714.989,-Ft) javára rendelkezett. Nagy szükségünk van a szolgálat végzéséhez ezekre a forrásokra. Kérjük, hogy támogassa továbbra is egyházunk szolgálatát és ha tud, segítsen további szja-felajánlók megszólításában!

Tisztelettel kérjük, hogy rendelkezzék személyi jövedelem adója 1%-áról a

Magyarországi Metodista Egyház javára! Technikai száma: 0073

Adója 1%-nak felajánlásával a gyermekek, fiatalok, a családosok és idősek, hátrányos helyzetűek és romák között végzett hitéleti és szociális egyházi munkát, szolgálatot valamint az evangélium terjesztését segíti.

Tisztelettel kérjük továbbá, hogy rendelkezzék szja-ja második 1%-ról az egyház szeretetotthonaiban élő időskorúak gondozását támogató

Márta Mária Alapítvány javára! Adószáma: 19231945-1-17

Ki rendelkezhet?

Bárki, aki szja-bevallást vagy egyszerűsített bevallást ad, illetve munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti kötelezettségét, jogosult az adójának kétszer 1%-áról rendelkezni.

Egyház részére még abban az esetben is érdemes rendelkezni, ha a magánszemély fizetendő adója 0 forint (pl: kiskeresetűek, nyugdíjasok, ösztöndíjasok, stb.).

Az egyházak – az egy százalékon túli – állami finanszírozása a rendelkező magánszemélyek száma (és nem a felajánlott összeg nagysága) alapján történik, így a 0 Ft-ról történő rendelkezés is növeli az egyház részére juttatott állami támogatás részarányát.

Hogyan rendelkezzünk?

A rendelkező nyilatkozatok benyújtási határideje minden adó-megállapítási mód esetén május 20-a.

Amennyiben a magánszemély önadózással vallja be személyi jövedelemét és adóját az adóhatóságnak, a 1053, vagy a 1053E számú bevallás részét képező D lapon rendelkezhet az szja 1%-ról és a +1%-ról.

Amennyiben a magánszemély nem küldte volna el az adóbevallásával együtt a rendelkező nyilatkozatot, akkor lehetősége van lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is eljuttatni azt az adóhatósághoz.

Amennyiben a munkáltató vállalja a munkáltatói adó-megállapítást, a munkavállaló az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve legkésőbb 10 nappal a határidő lejárta előtt, azaz május 10-ig eljuttathatja a munkáltatóhoz.

A nyilatkozatunk akkor érvényes, ha

a rendelkező nyilatkozatot határidőre megküldjük az adóhatóságnak, és adónkat a törvényes határidőig maradéktalanul meg is fizetjük.

Köszönjük támogatását!

Budapest, 2011. január 18.                        Magyarországi Metodista Egyház