A NEMZETI ÜNNEPEN KITÜNTETTÉK SZTUPKAI MIHÁLYT

A március 15-i nemzeti ünnepen megjelent Magyar Közlöny szerint Áder János köztársasági elnök a 120/2021. (III. 15.) KE sorszámmal hozott határozatot Sztupkai Mihály metodista lelkész számára kitüntetés adományozásáról (a képen Sztupkai Mihály és felesége Sztupkainé Pál Zsuzsanna). Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére – több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a rendszerváltoztatáskor létrejött televíziós és rádiós vallási szerkesztőségek elindításában, illetve működtetésében vállalt szerepe elismeréseként Sztupkai Mihály, a Magyarországi Metodista Egyház nyugalmazott lelkésze, médiaszerkesztő a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztjének polgári tagozata kitüntetést kapta.

Szeretettel gratulálunk lelkészünknek ehhez a kitüntetéshez és hálás szívvel köszönjük meg egyházunk média szolgálatában több évtizedes vezetését, koordinálását. Isten áldását kívánjuk életére és most is felvállalt szolgálataira.

SZTUPKAI MIHÁLY szakmai életútja:

Sztupkai Mihály nyugalmazott metodista lelkész, média szerkesztő – Sztupkai Mihály 1953. november 26-án született Miskolcon. Fiatalként fogadta be szívébe Jézus Krisztust és állt egyházi szolgálatba a metodista egyházban. 1981-ben fejezte be teológiai tanulmányait a Magyarországi  Szabadegyházak Tanácsának Lelkészképző Intézetében, és ugyanebben az évben teljesítette lelkészképesítő vizsgáját a Debreceni Református Teológiai Akadémián. Diplomadolgozatának címe: A béke, mint keresztyén etikai kérdés. 1981. május 28-án dr. Franz Schäfer svájci metodista püspök szentelte fel lelkésszé Budapesten.

Segédlelkészként szolgált előbb 1975-től Dombóváron, majd 1978-tól egy évig Budapesten. (1975-1977 között sorkatonai szolgálatot teljesített.) Önálló lelkészként első körzeti helye Pécs 1979-től, ahol testvérgyülekezeti kapcsolatokat épített ki még a rendszerváltozás előtt az ausztriai Wien-Floridsdorfi Metodista Gyülekezettel.

Miskolcon 1992 és 1999 között szolgált. Végül utolsó egyházi állomáshelye Szeged, ahol 2017-es nyugdíjbameneteléig látta el a körzeti feladatokat, nemcsak Magyarországon, de a vajdasági Zentán is. Miskolci és szegedi szolgálata idején jelentkeztek egyházi szolgálatra Bonyhai Boglárka, Vigh Bence, Sztupkai Kristóf és Vadászi Dániel. Lelkészként nagy empátiával és szociális érzékenységgel szolgált fiatalok és idősek, magyarok és romák között.

Sztupkai Mihály különösen meghatározó szerepet játszott a rendszerváltozás óta eltelt három évtizedben az egyház életében, aki lelkészi feladatai mellett, 1990 óta, harminc éve hűségesen, nagy alázattal és magas színvonalon látja el egyházunk média szolgálatait, készíti és szerkeszti egyházi műsorainkat a televízióban és a rádióban. Sztupkai Mihály a rendszerváltozás után egyházi szakértőként, mint szakreferens azonnal részt vett a Magyar Televízió és a Magyar Rádió vallási szerkesztőségeinek munkájában, illetve azok elindításában. Média munkája évtizedeken keresztül biztosította, hogy az evangélium üzenete és a keresztény értékek képviselete korszerű és megszólító módon jusson el a magyar társadalom felé.

 

A tévés és rádiós munkája mellett hosszú időn keresztül a Magyarországi Metodista Egyház országos lapjának (Metodista) szerkesztője is ő volt. Kiterjedt lelkészi munkája révén országosan számos helyről közvetített, sok embert megszólított a kamera és a mikrofon előtt is. Munkássága által ezekben az évtizedekben tanultuk és értettük meg a média kiemelt szerepét, a társadalmi megjelenés felelősségét és a bizonyságtételi lehetőség megragadását.

Pál Zsuzsannával 1984. szeptember 8-án kötött házasságot. Gyermekeik: Gergő (1985), Kristóf (1988), Benjámin (1991), Marcell (1994), Orsolya (1996). Nyugdíjas éveiben a még mindig ellátott média feladatok mellett, a Pécsi Metodista Gyülekezetben továbbra is szolgálatokat vállal, prédikál.